MEDENİ VE TİCARİ HUKUK DAVALARINDA YARGI YETKİSİ VE YARGI KARARLARININ TENFİZİNE DAİR ANDLAŞMA (1-2) (27 EYLÜL 1968)

Burak Oder, Murat Sağbili
1.009 370

Öz


ÖZET

Tam metin:

PDF