AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE İŞKENCE VE İNSANLIK DIŞI MUAMELE VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZA

Sabahattin Nal
1.538 499

Öz


ÖZET

Tam metin:

PDF