Dergi geçmişi

MHB'de, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk alanındaki çalışmalar, 1981'den beri altı ayda bir yayımlanmaktadır.ISSN: 1308-0385