Yayın politikası

Odak ve kapsam

 

Bölüm politikaları

içindekiler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

İncelemeler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Mevzuat

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Tercümeler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Metinler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Kanunlar

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Karar İncelemeleri

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Kitap İncelemesi

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Özel Bölüm

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Raporlar, Sonuç Bildirileri ve Değerlendirmeler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Kararlar

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Sözleşme Metinleri

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Yorumlar

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Haberler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Haberler, Kitap İncelemesi ve Mevzuat

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Grup Raporları

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Kitap İncelemesi ve Seçilmiş Makaleler Bibliyografyası

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Tartışmalar

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Karar Metinleri

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

-

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Seçilmiş Makaleler Bibliyografyası

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Bibliyografya

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Karar Metinleri

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Kitap İncelemesi, Seçilmiş Makaleler Bibliyografyası, Mevzuat, Metinler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Çeviriler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Giriş

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Değerlendirme süreci

MHB hakemli bir dergi olup milletlerarası hukuk ve milletlerarası özel hukuk alanında yapılan akademik çalışmalara yer verir. Yazarlar yazılarını MHB'ye gönderdikten sonra, yazının konusu ile ilgili alanda çalışma yapan 3 (üç) Öğretim Üyesine değerlendirilmek üzere sunulur. Hakemler bu değerlendirmelerini 2 hafta içinde yapacaklardır.

 

Açık erişim politikası

Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.

 

Arşivleme

Bu dergi, iştirak eden kütüphanelerin dağıtılan arşivleme sistemi yaratması amaçlı, kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. LOCKSS sistemi konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz.

 


ISSN: 1308-0385