İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi

386.337 138.247

Cilt 20 (1996): İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi

İçindekiler

MAKALELER

Gelenek PDF
Serpil ALTOP
Vücud ( Beden) ve Cesed Üzerindeki Hak PDF
Aytekin Ataay
Yargıtay Kararları Doğrultusunda Taşınmazdaki Değer Artışlarının Kanuni Önalım (ŞUFA) Bedeline Yansıtılması PDF
Şükran Şıpka
Para Alım Gücünün Düşmesine Bağlı Kayıpların Karşılanmasında Eşitsizlikler PDF PDF
Rona Serozan
İsviçre Federal Mahkemesinin Sözleşmeden Dönmeye Ayni Etki Tanıyan İçtihadı Üzerine PDF
M. Turgut Öz
Hukukta Uyarlama-Özellikle Taşınmaz Kiralarında ve (Dövize Endeksli) Kredi Sözleşmelerinde Uyarlama PDF
Haluk Burcuoğlu
Hükmün Etkileri ve Kanun Değişiklikleri Bir Mukayeseli Hukuk İncelemesi PDF
Walther J. Habscheid
Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkının Gelişim Süreci PDF
Burhan Kuzu
Suudi Arabistan Yargı Düzeni ve Yargılama Usulleri Üzerine Notlar PDF
Mehmet Semih Gemalmaz
Devletin Kanunu, Padişahın Buyruğu : Osmanlı Fermanları ve Bir Yargıtay Kararı PDF
İlhan Akbulut
Budizm'de İnsan ve Hak PDF
Engin Şimşek