Maliye Araştırma Merkezi Konferansları

Sayı 17 (1968)

İçindekiler

Makaleler

Some Problems In The Measurement Of The Redistributory Effects Of The Government Budget PDF
Alan PEACOCK
Hükümet Bütçesinin Dağılım Üzerindeki Tesirlerinin Ölçülmesinde Karşılaşabileceğimiz Muhtelif Meseleler PDF
Alan PEACOCK
Some Practical Aspects Of Income Distribution and Redistribution PDF
Fuat M. ANDIÇ
Gelir Dağılımının Pratik Bazı Yönleri ve Yeniden Dağılımı PDF
Fuat M. ANDIÇ
Need and Prospects For Tax Harmonization Among The Present Six Members Of The E.E.C PDF
Cari S. SHOUP
A.E.T.'nin Altı Üyesi Arasında Vergi Ahenkleştirmesi İhtiyacı ve Geleceği PDF
Cari S. SHOUP
İşletme Vergiciliği PDF
Salih ŞANVER
Some Economic Analysis Of Influences Of Government Expenditures On The National Economy PDF
Tadao YAMAGUCHI
Kamu Harcamalarının Ekonomi Üzerindeki Tesirlerinin İktisadî Analizi PDF
Tadao YAMAGUCHI
Gelirlerin İdareler Arası Dağılımı ve Türkiye'de Son Gelişmeler PDF
İlhan ÖZER
Public Expenditure and Economic Growth: Some Theoretical Reflections PDF
Barry N. SIEGEL
Âmme Masrafları ve İktisadî Büyüme Hakkında Bazı Teorik Düşünceler PDF
Barry N. SIEGEL
Fransa'da İktisadî ve Malî Planlama PDF
Hayri ÖNCEL
Die Finanzpolitik Japans Am Anfang Der 30er Jahre -Ein Wendepunkt In Der Geschichte Der Finanzpolitik Japans PDF
Von Kotaro IKEDA
1930 Seneleri Başlangıcında Japon Maliye Politikası —Japon Maliye Politikası Tarihinde Bir Dönüm Noktası— PDF
Von Kotaro IKEDA
Gelir ve Kurumlar Vergilerinde Yatırım İndirimi PDF
Mehmet HASKIRIŞ
Objectives Of Fiscal Policies: Looking At Goals PDF
C. Lowell HARRISS
Vergi Politikasının Hedefleri: Gayelere Bakış PDF
C. Lowell HARRISS
Türk Malî Yargı Sistemi PDF
Vedat D. ÖZGÖZEN


asosindex_75_02 Maliye Araştırma Merkezi Konferasnları Dergisi Asos İndex tarafından taranmaktadır. http://www.asosindex.com/journal-view?id=155