Maliye Araştırma Merkezi Konferansları

Sayı 35

1991-1992 Prof. Dr. Bedi N. Feyzioğlu'na Armağan

İçindekiler

Makaleler

Hocamız Prof. Dr. Bedî N. Feyzioğlu PDF
Yenal ÖNCEL
Sevgili Bedî Hoca'ya PDF
Süleyman BARDA
Refah Ekonomisine Edgeworth, Pareto, Marshall ve Pigou'nun Katkıları PDF
Nurhayat ŞİRELİ
Zekatın İktisadi Önemi PDF
Sabahaddin ZAİM
Recent Interpretations of the Economic Aspects of Zakah PDF
Sabahaddin ZAİM
Türkiye'de Sendikacılığın Yasal Düzeni ve Sorunları PDF
Nusret EKİN
Büyümeyi Esas Alan Bir Maliye Politikasının Tesbiti PDF
Yazarlar: Richard HEMMİNG Kalpona KOCHHAR, Çeviren: Fevzi DEVRİM
Kalkınmada Öncelikli Yöreler ve Vergileme PDF
Selahattin TUNCER
Maliye Politikası ve Çevre Kirliliği PDF
Salih TURHAN
Kurumlar Vergisinin Yansıması PDF
Şahin AKKAYA
Ekonomik Kalkınmanın Planlanması ve Bütçeleme PDF
Aytaç EKER
Devlet Hizmetlerinde Etkinlik:"Kamusal Yönetim" mi "İş İdaresi" mi? PDF
Tülay ARIN
Girdi/Çıktı Tablolarından Elde Edilen Faktör Gelirlerinin Dağılımı PDF
Süleyman ÖZMUCUR
Özelleştirme'nin Gerekçeleri, Uygulaması ve Etkileri PDF
Nihat FALAY
Bütçeleme Sürecinde Yasama Organının Yeni Fonksiyonu: Sıfır-Esaslı Bütçeleme ve Günbatımı Kanunları Uygulaması PDF
S. Ateş OKTAR
Vergilemede İstikrar İlkesi ve Türk Vergi Mevzuatı PDF
Doğan ŞENYÜZ
Çağdaş Vergi Politikası PDF
Ömer Faruk BATIREL
Marketable Pollution Permits PDF
F.Yeşim KARTALLI
Harcamaların Sıçramalı Artışı Tezi: Askeri Darbelerin Kamu Harcamalarının Artış Trendi Üzerindeki Etkileri PDF
Esin Yalçın AKBULUT
Yerel Yönetimlerin Büyüklüğü Üzerine Bir Deneme PDF
Hülya KİRMANOĞLU
Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Refaha Katkısı ve Genel Sağlık Sigortası PDF
A. Bora OCAKLIOĞLU
Free Trade Agreements And North American Free Trade Agreement PDF
Şamil ÜNSAL
Tarhiyat Öncesi Uzlaşma PDF
Şerafettin AKSOY


asosindex_75_02 Maliye Araştırma Merkezi Konferasnları Dergisi Asos İndex tarafından taranmaktadır. http://www.asosindex.com/journal-view?id=155