Maliye Araştırma Merkezi Konferansları

Sayı 34

1990-1991 Prof. Dr. Memduh Yaşa'ya Armağan

İçindekiler

Makaleler

Hocamız Prof. Dr. Memduh Yaşa PDF
Esfender KORKMAZ
Sağlık Hizmetleri Üretimi ve Finansmanı Konusunda Yeni Yaklaşımlar PDF
Ömer Faruk BATIREL
OECD Ülkelerinde Kadın İşgücü ve İstihdam Sorunları PDF
Nusret EKİN
Kamu Yatırım (Kapital) Bütçesi: Özellikleri, Sorunları ve Uygulaması PDF
Nihat FALAY
İktisadi Gelişme ve Gelişme İktisadı PDF
Sevim GÖRGÜN
Döviz Swapları PDF
F. Yeşim KARTALLI
Mali Sistemler ve Devletin Borçlanması PDF
Hülya KİRMANOĞLU
Avrupa Topluluğu Bütçesi ve Parasal Gelişmeler PDF
Kadir MERCÜL
Vergi Kanunlarında Değişiklik Öngören Tasarının Değerlendirilmesi PDF
Arif NEMLİ
Katma Değer Vergisinin Türkiye'deki Beş Yıllık Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi PDF
Bora OCAKÇIOĞLU
Sıfır-Esaslı Bütçelemede Karar Paketlerinin Öncelik Sıralaması ve Sıralama Sürecine İlişkin Sorunlar PDF
S. Ateş OKTAR
Ekonominin Genel Dengesi ve Kamu Kesimi (1972-1992) PDF
S. Yenal ÖNCEL
Çevre Koruma Önlemlerine Genel Bir Bakış PDF
Türkan ÖNCEL
İktisat Psikolojisi PDF
İzzettin ÖNDER
1963 ve 1990 Gelir Vergisi Tarifelerinin Bir Karşılaştırması ve Vergi Adaleti Açısından Düşündürdükleri PDF
Süleyman ÖZMUCUR
Vergi Hukuku Açısından İşyeri PDF
Selahattin TUNCER
Stagflasyon ve Maliye Politikası PDF
Salih TURHAN
Farklı Bir Bunalım: Stagflasyon (Ortaya Çıkışı- Nedenleri- Çözüm Yolları) PDF
Şahin AKKAYA
1991 Bütçesi ve Karşı Karşıya Bulunduğu Kısıtlar PDF
Burhan ŞENATALAR
1991 Mali Yılı Bütçesi PDF
Erdoğan ÖNER
Türkiye'de Vergi Gelirleri İçinde Dolaylı Vergilerin Payının Artması Üzerine Bazı Düşünceler PDF
Eser KARAKAŞ


asosindex_75_02 Maliye Araştırma Merkezi Konferasnları Dergisi Asos İndex tarafından taranmaktadır. http://www.asosindex.com/journal-view?id=155