Maliye Araştırma Merkezi Konferansları

Sayı 33

1989-1990 Prof. Dr. M. Orhan Dikmen'e Armağan

Prof. Dr. M. Orhan Dikmen'e Armağan

İçindekiler

Makaleler

Türkiye'de Bütçe Açıkları ve Enflasyon Münasebeti PDF
Orhan OĞUZ
Les Problemes des Femmes Dans la Population Active et Dans l'Emploi Dans les Pays de l'OCDE PDF
Nusret EKİN
Mahalli İdareler Maliyesindeki Yeni Düzenlemeler Hakkında Düşünceler PDF
Halil NADAROĞLU
Türk Vergi Hukukunda Pişmanlık ve İslah Müessesesi PDF
Şerafettin AKSOY
Vergi Hukuku açısından Medeni İkametgah ve Mali İkametgah PDF
Selahattin TUNCER
Avrupa Topluluğu Vergi Politikası ve Tam Üyeliğin Türk Vergi Politikasına Muhtemel Etkileri PDF
Ömer Faruk BATIREL
Vergileme Yetkisinin Kullanımında Yargısal Denetim (Türkiye Modeli Üzerine) PDF
Veysi SEVİĞ
Klüp ve Klüp Malları Teorisi PDF
Turan YAY
Maliye Teorisi İçinde Farklı Bir Yaklaşım Kamusal Tercihler Ekolü PDF
Hülya KİRMANOĞLU
A.T. Bütçesinin Finansmanı Konusunda Bazı Düşünceler ve Bütçenin Hazırlanma Prosedürü PDF
Eser KARAKAŞ
Durbin-Watson Testinin İrdelenmesi PDF
Mehmet GENCELİ

PANEL "1990 BÜTÇESİ"

1990 Mali Yılı Bütçesi PDF
Erdoğan ÖNER
1990 Bütçesinin Dinamik Yorumu PDF
İzzettin ÖNDER
Kamu Kesiminde Yetersiz Kaynak Dağılımının Sonuçları ve 1990 Bütçesi PDF
A. Bora OCAKÇIOĞLU
1980 Sonrası Kamu Kesimine Yaklaşımda Değişiklikler ve 1990 Bütçesi PDF
Esin Yalçın AKBULUT


asosindex_75_02 Maliye Araştırma Merkezi Konferasnları Dergisi Asos İndex tarafından taranmaktadır. http://www.asosindex.com/journal-view?id=155