Maliye Araştırma Merkezi Konferansları

Sayı 42 (2002)

İçindekiler

Makaleler

Küreselleşme ve Vergi Politikası PDF
Şahin AKKAYA
4046 Sayılı Özelleştirme Yasası ve KİT Çalışanlarının Refah Kaybı PDF
Pınar AKKOYUNLU
Reel İş Çevrimlerinde İçsel Para ve Çevrimsellik İlişkisi: Türkiye Örneği PDF
Hakan ONGAN
1995-2001 Döneminde Türkiye Ekonomisi'ndeki İç Borç Stoku İle Faiz Oranı İlişkisinin Analizi PDF
Selman YILMAZ, Ferda YERDELEN
Implications of The Homothetic "Generalized Production Function" For Returns to Scale and Long-Run Costs PDF
Alpaslan İSAGİLLER
Özelleştirme Teorisi ya da Bürokratların İş Başında Olma Nedenleri PDF
George YARROW (Eserin Sahibi), Cenk Gökçe ADAŞ (Çeviren)
Küreselleşme ve Mali Termitler PDF
Vito TANZI (Eserin Sahibi), Mustafa MİYNAT (Çeviren)


asosindex_75_02 Maliye Araştırma Merkezi Konferasnları Dergisi Asos İndex tarafından taranmaktadır. http://www.asosindex.com/journal-view?id=155