Maliye Araştırma Merkezi Konferansları

Sayı 47 (2005)

PROF. DR. Türkan Öncel'e Armağan

İçindekiler

Makaleler

Kurumlar Vergisinde Değişim ve Uluslararası Vergi Rekabeti PDF
S. Yenal ÖNCEL
Amartya Sen'in Özgürlük ve Kalkınma Üzerine Düşüncelerine Bir Bakış PDF
Hülya KİRMANOĞLU
Özelleştirmeye Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı İle Bakmak: Kadın Tütün İşçileri PDF
G. Günlük ŞENESEN, Özgün AKDURAN
500 Büyük Firma İçinde Yabancı Sermaye Kaynaklı Firmaların 2003 Performansı PDF
Gülden ÜLGEN
Kamu Borç Yönetiminde Piyasa Yapıcılığı Sistemi PDF
Binhan Elif YILMAZ
Gelir, Gelir Dağılımı Yaklaşımları ve Devletin Rolü PDF
Süleyman ULUTÜRK, Devrim ERSEZER
Fieldstein Horioka Yaklaşımına Göre Türkiye'de Tasarruf Yatırım İlişkisi ve Hata Düzeltme Analizi (1962-2003) PDF
Nilgün ÇİL YAVUZ
OECD Deneyimlerinden Hareketle İktisadi Kalkınmada Eğitimli İş Gücünün Önemi ve Türkiye İçin Çıkartılacak Dersler PDF
Mustafa TEKİN, Murat ÇİFTÇİ
Türkiye'de İllerin GSYİH'nin Sektör Paylarına Göre Gruplandırılmasına İstatistiksel Bir Yaklaşım PDF
Mürüvvet PAMUK
Yerel Vergi Düzeni: Kuramsal Temelleri ve Türkiye Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Birsen NACAR
Hisse Senetlerinin Beklenen Getiri ve Risklerinin Tahmininde Alternatif Modeller PDF
Handan YOLSAL
Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik Krizler ve Döviz Kuru Rejimi Seçimi Üzerine Bir İnceleme PDF
Erşan SEVER
İstikrar Politikası Aracı Olarak Bütçe Uygulamaları PDF
Murat ŞEKER
Devletin Fiyat İstikrarı Amacına Yönelik Bir Politika Olarak Enflasyon Hedeflemesi Yaklaşımı PDF
Kemal CEBECİ
Türk Menkul Kıymet Yatırım Fonu Sektöründe Yoğunlaşma PDF
Erkan UYSAL, Bülent ÖZÜTÜRK
Kamu Yönetimi Değişim Sürecinde Yerel Yönetimlerde Sayıştay Denetimi PDF
Hasan BAŞ


asosindex_75_02 Maliye Araştırma Merkezi Konferasnları Dergisi Asos İndex tarafından taranmaktadır. http://www.asosindex.com/journal-view?id=155