Muamele Vergisi, Gelir Vergisinin Yerini Tutabilir Mi?

Bedi N. Feyzioğlu
411 114

Öz


   

Tam metin:

PDF


asosindex_75_02 Maliye Araştırma Merkezi Konferasnları Dergisi Asos İndex tarafından taranmaktadır. http://www.asosindex.com/journal-view?id=155