Ekonomik Kalkınmanın Planlanması ve Bütçeleme

Aytaç EKER
517 136

Öz


        

Tam metin:

PDF


asosindex_75_02 Maliye Araştırma Merkezi Konferasnları Dergisi Asos İndex tarafından taranmaktadır. http://www.asosindex.com/journal-view?id=155