Bütçe Uygulamasında İta Amirleri ile Saymanların Yetki ve Görevleri

Bedî N. FEYZİOĞLU
598 98

Öz


     

Tam metin:

PDF


asosindex_75_02 Maliye Araştırma Merkezi Konferasnları Dergisi Asos İndex tarafından taranmaktadır. http://www.asosindex.com/journal-view?id=155