Maliye Araştırma Merkezi Konferansları

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları

301.396 177.743


Maliye Araştırmaları Merkezi Konferansları Dergisi, 1956 yılından bu yana, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırmaları Merkezi tarafından yılda iki kez çıkarılan hakemli bir dergidir. Dergi, genel olarak maliye bilimi alanında ve özellikle Türkiye'de maliye, kamu ekonomisi ve kamu kesiminin çeşitli sorunları üzerinde teorik ve uygulamalı araştırmaları yayımlamayı amaçlar. ISSN: 1304-0251


Sayı 55 (2011)

İçindekiler

Makaleler

Bir Küresel Kamusal Mal Olarak Sağlık ve Finansmanında Resmi Kalkınma Yardımlarının Rolü PDF
Binhan Elif YILMAZ, Sevinç YARAŞIR
Türkiye'nin Maliye Politikalarının Bütçe Kısıtı Teorisi Açısından Sürdürülebilirliği: VAR Analizi PDF
Gül KAYALIDERE
Association de La Turquie a L'Union Européenne En Tant Qu'un Moyen Privilégié: Aspect Historique et Juridique PDF
Ramazan KILIÇ

Tebliğ

Kamu Mali Yönetim Sistemimizde İç ve Dış Denetim PDF
Ömer DUMAN
Kamu Mali Yönetim ve Denetim Sistemi PDF
Mehmet SARITAŞ


asosindex_75_02 Maliye Araştırma Merkezi Konferasnları Dergisi Asos İndex tarafından taranmaktadır. http://www.asosindex.com/journal-view?id=155