Cilt 21, Sayı 1 (2008)

İçindekiler

Makaleler

İçindekiler/Contents PDF
Özden Sözalan
Çeviride Özbetimlemenin Önemi PDF
Ayşe Nihal Akbulut
Türk Şiirinde Modernleşme Evreleri PDF
Ataol Behramoğlu
Yapısal Dilbilimin Oluşumu ve Bu Alanda Yapılan Çalışmalara Genel Bir Bakış PDF
Nurcan Delen Karaağaç
Sömürgecilik - Sonrası Kuramların Çeviri Eylemine Metaforik Yaklaşımları PDF
Ayşe Fitnat Ece
Entre Visillos : İspanya'da İç Savaş Sonrası Kadının Toplumsal Duruş ve Konumunun Zaman ve Uzam Bağlamında Yansıtılması PDF
Leman Gürlek
"I Still Haven't Found What I'm Looking For" : Lacanian Desire in Theodore Dreiser's Sister Carrie PDF
Kudret Nezir Yunusoğlu


ISSN: 1304 - 0057