İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi

7.513 3.412
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi

Duyurular

 
Duyuru yok
 
Diğer duyurular

2002: Haziran

İçindekiler

Makaleler

İntrakoroner Stent Uygulanan ve Aspirin Kullanan Kararlı Angina Pektorisli Olgularda Bazal Trombosit Aktivasyonunun Restenozla İlişkisi (İn-vitro Çalışma) PDF
Abdi Sağcan, Mustafa Akın, Barış Ökçün, Serdar Bedii Omay, Azem Akıllı
Dilate Kardiyomiyopati ve Genetik PDF
Hakan Özhan, Haşim Mutlu
Yeni Gen Mutasyonu Saptanan Hipertrofik Kardiyomiyopatili Olgularda Ekokardiyografik bulgular PDF
Abdi Sağcan, Sırrı Çam, Barış Ökçün, Orhan Terzioğlu, Hakan Kültürsay
Hipertansif Koroner Arter Hastalarında Koenzim Q10 Düzeyleri PDF
Abdi Sağcan, Ayfer Yalçın, Emrah Kılıç, Hakan Kültürsay
Mitral Valv Prolapsusu ve Genetik PDF
Tezcan Peker, Haşim Mutlu
Egzersizin P Dalga Dispersiyonuna Etkisi ve Atriyal Fibrilasyon Prediktörü Olarak Değerlendirilmesi PDF
Zerrin Yiğit, Hülya Akdur, Barış Ökçün, Murat Ersanlı, Haşim Mutlu, Özen Güven
Miyokard İnfarktüsü Sonrası Sol Ventrikülün yeniden Şekillenmesi PDF
Mehmet Baltalı, Tarık Kızıltan
Tip 2 Diyabetik Hipertansif Hastalarda QT Dispersiyonu ile Serum sL-selektin Düzeyleri Arasındaki İlişki PDF
Bekir Yılmaz Cingözbay, Cihan Top, Ejder Kardeşoğlu, Bekir Sıtkı Cebeci, Mehmet Dinçtürk, Ergün Demiralp
Aort Koarktasyon Olgularında Magnetik Rezonans Görüntüleme: Olgu Sunumları PDF
Ejder Kardeşoğlu, Yılmaz Cingözbay, Zekai Pekkafalı, Sıtkı Cebeci, Emir Şilit, Mustafa Aparcı, Mehmet Dinçtürk, Ergün Demiralp


ISSN: 1303-5452