Cilt 5 (1969)

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Sodium Novaminsulfonat (Novaljin) Üzerinde Araştırmalar PDF
Hayriye AMAL, Nedime ERGENÇ İlkin SANLI, Hilal TOKATLI
Türkiyede Phalaris Cinsi PDF
Asuman BAYTOP .
Türkiye Digitalis'lerinin Biyolojik Aktivitesi PDF
Gültekin SUNAM, Turhan BAYTOP Ayhan KÖSEOĞLU
Türkiyede Setaria Cinsi PDF
Asuman BAYTOP .
İsoniazid Türevleri (I) Vanilidenisonikotinilhidrazid Esterleri PDF
A. Altan BİLGİN, Hayriye AMAL .
Alkaloidlerin Analizinde Bamford Usulünün İnce Tabaka Kromatografisiyle Kombine Edilmesi I: Usuller PDF
Rasim TULUS ve Gülsen İSKENDER .
îsoniazid Türevleri (II) Salisilidenisonikotinilhidrazid Esterleri PDF
Altan BİLGİN .
Muğla Civarında Salep Elde Edilen Bitkilerin Mahallî İsimleri PDF
Ekrem SEZİK .
Antihistaminik Madde İhtiva Eden İlaçların Kantitatif İnce Tabaka Kromatografisi PDF
Serpil DEMİR ve Hayriye ÂMAL .
Paeonia decora Anders. Yapraklarının Fitokimyasal Tetkiki PDF
Ayhan ULUBELEN .
Rezorsinol İçindeki Kirliliklerin İnce Tabaka Kromatografisi ile Teşhisi PDF
Hüsamettin KUTLU .
Alkaloidlerin Analizinde Bamford Usulünün İnce Tabaka Kromatografisiyle Kombine Edilmesi II: 1.-3. Gruptakilerle İlgili İncelemeler PDF
Rasim TULUS ve Gülsen İSKENDER .
Trakya Gramineleri I: Arundineae PDF
Asuman BAYTOP .
Alkaloidierin Analizinde Bamford Usulünün İnce Tabaka Kromaiografesiyle Kombine Edilmesi III : 4.-7. Gruptakilerle İlgili İncelemeler PDF
Rasîm TULUS ve Gülsen İSKENDER .
Trakya Florası Üzerinde Bazı Notlar, III PDF
Asuman BAYTOP .
Bazı Simpatomimetik Aminlerin 2,4-Dinitrobenzensülfenil Türevleri I: Türevlerin hazırlanması ve karakter ize edilmesi PDF
Rasim TULUS ve Lale ZEYTİNOĞLU .
Bazı Simpatomimetik Aminlerin 2,4-Dinitrobenzensülfenil Türevleri II: Türevlerin İnce Tabaka Kromatografisiyle Ayrılması PDF
Rasim TULUS ve Lale ZEYTİNOĞLU .
Kapreomisinin Muhtelif Mycobacterium Suşlanna Etkisi PDF
Ömer KASIMOĞLU .
Trakya Graminelerİ II : Aeluropodeae PDF
Asuman BAYTOP .


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 0367-7524