Cilt 3 (1967)

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Barbitürik ve Tiyobarbitürik Asidlerin p-Hidroksipropiofenonla Verdiği Kondansasyon Bileşikleri PDF
Esin GÜRSU
N- ( Arilaminometil)-ftalimidler PDF
Hayriye AMAL and Serpil DEMİR Hayriye AMAL and Serpil DEMİR
Efervesan Granülelerde Pepsin Aktivitesi PDF
Kasım C. GÜVEN, Şükran GEÇGİL Kasım C. GÜVEN, Şükran GEÇGİL
Pirazolon Türevi bazı İlaçların p-DimetiIaminobenzaldehİd ile Renk Reaksiyonları ve İnce Tabaka Kromatografisİ ile Teşhisleri PDF
Nedime ERGENÇ
Mefil-4-fenüüreido-2-benzoiloksibenzoat PDF
Esin ONAT
Bazı Aminotiazol Schiff Bazları PDF
Aysel GÜRSOY ve Hayriye AMÂL Aysel GÜRSOY ve Hayriye AMÂL
Ferula Türleri Üzerinde Kimyasal Araştırmalar. II. Ferula communis L. PDF
Turhan BAYTOP
isoniazid Metansulfonat Sodium'un Asid Hidrolizi PDF
Esin GÜRSU
Barbitürik ve Tiyobarbitürik Asidlerin p-Hidroksipropiofenonla Verdiği Kondansasyon Bileşikleri PDF
Esin GÜRSU
Kenger Kahvesini Veren Bitki : Gundella Tournefortii L. PDF
Mekin TANKER ve Nevin TANKER Mekin TANKER ve Nevin TANKER
İotlu Organik İlaçların Kromatografik Muayenelerii PDF
Öznur ATEŞ ve Hayriye AMAL Öznur ATEŞ ve Hayriye AMAL
2-Amino-4-fenazoniltiazolün Schiff Bazları PDF
Aysel GÜRSOY ve Hayriye AMAL Aysel GÜRSOY ve Hayriye AMAL
p-Dimetilaminosinnamaldehİdle Yapılan Spektrofotometrik Miktar Tayinleri I: Sülfanilamid ve bazı Sübstitüe Süifanilamidler PDF
Rasim TULUS ve Yıldız AYDOĞAN Rasim TULUS ve Yıldız AYDOĞAN
Proteinlerin Isı İle Denatürasyonu Esnasında Meydana Çıkan Anyon i k Gruplar PDF
Nevzat ÖNER Nevzat ÖNER
Türkiyede Yetişen Peganum harmala L. Üzerinde Kimyasal Araştırmalar PDF
Hüsamettin KUTLU ve Hayriye AMÄL Hüsamettin KUTLU ve Hayriye AMÄL
2-amino-1,3,4-tiadiazol Schiff Bazları PDF
Aysel GÜRSOY ve Hayriye AMAL Aysel GÜRSOY ve Hayriye AMAL
Antiasit Maddelerin Antikoiinerjik İlaçların Aktiviteleri Üzerine Etkileri PDF
Güntekin, Kasım, Atilla SUNAM, GÜVEN, HINCAL
p-Dimetilaminosinnamaldehitle Yapılan Spektrofotometrik Miktar Tayinleri II: Fenazon PDF
Rasim TULUS Yıldız AYDOĞAN
-Dimetilaminosinnamaldehitle Yapılan Spektrofotometrik Miktar Tayinleri III: Meprobamat PDF
Rasim TULUS ve Yıldız AYDOĞAN .
Natif ve Denatüre Serum Albüminsn Evan Mavisi Muvacehesinde Kağıt Elektroforezi PDF
Nevzat ÖNER .
Ruta chalepensis L. Türünde Bulunan Rutin Hakkında PDF
Mekin TANKER ve Turhan BAYTOP .


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 0367-7524