DITERPENOID ALKALOIDS FROM THE ROOTS OF A PALE-PURPLE FLOWERING ACONITUM ORIENTALE SAMPLE GROWING IN TURKEY

A. H. MERİÇLİ1,*, F. E. KARAGÖZ1, H. A. H. MERİÇLİ1,*, F. E. KARAGÖZ1, H. ÖZÇELİK2
464 177

Öz


SUMMARY
From the roots of pale purple-flowering Aconitum orientale sample, the norditerpenoid alkaloids septentriodine, lappaconitine, finaconitine, ranaconitine, puberanidine and delstaphinine together with the new alkaloid aconitorientaline obtained for the first time from the white-fowering sample, were isolated. All alkaloids isolated from the white-flowering sample were also obtained from the pale purple-flowering Aconitum orientale sample.All these results show, although they have different flower colors, both samples belong to Aconitum orientale and they are not different species.
ÖZET
Kirli-mor çiçekli Aconitum orientale köklerinden norditerpenoid alkaloitler
septentriodin, lappakonitin, finakonitin, ranakonitin, puberanidin, delstaphinin ve ilk defa beyaz çiçekli Aconitum orientale köklerinden yeni madde olarak izole edilen akonitorientalin izole edilerek tanımlanmışlardır. Beyaz çiçekli Aconitum orientale köklerinden elde edilen tüm alkaloitler yeni madde de dahil olmak üzere kirli-mor çiçekli örneğin köklerinden de elde edilmiştir. Tüm bu sonuçlar çiçek renkleri farklı olmalarına karşın her iki örneğin de Aconitum orientale türüne ait olduğunu ve bu örneklerin farklı türler olmadığını kanıtlamaktadır.
Key words : Aconitum orientale, pale-purple flowering sample, norditerpenoid
alkaloids, aconitorientaline


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.