HPLC-UV METHOD TRANSFER FOR UPLC IN BIO ANALYTICAL ANALYSIS: DETERMINATION OF TERBINAFINE FROM HUMAN PLASMA

D. OZERUNAL .
679 189

Öz


Analiz laboratuarları yüksek miktardaki örnekleri en kısa zamanda analiz etmek zorundadır. Bu problemi çözmek için hızlı ve etkin yeni kalitatif ve kantitatif analiz yöntemleri geliştirilmelidir. İlaç ve ilgili bileşikler için sıvı kromatografisi yöntemi uygundur. Ancak, Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (YBSK) ile analiz süreleri 10-45 dakika arasındadır. Ultra Performans Sıvı Kromatografisi (UPSK) kullanımı hızı ve hassasiyeti yüzünden yenilikçi bir yaklaşım olabilir. Farmasötik ve biomedikal analizlerde bu teknik son yıllarda oldukça geniş kullanım alam bulmuştur. YBSK yöntemlerinin UPSK sistemlerine aktarımı ilaç endüstrisinde ilaç geliştirme ve kalite kontrol prosesinde zamanı kısaltmak amacıyla sıkça kullanılmaktadn.

Terbmafnıin insan plasmasından analizi model olarak alınarak, geliştirilen hızlı ve güvenilir YBSK yöntemi UPSK'ne metod transferi yapılmıştır. İlk analiz yönteminde Tebinafinin plasmadan analizi HPLC sisteminde Zorbax SB-Aq C18 kolon kullanılmıştır. Mobil faz, 50 % H3P04 çözeltisi/ Asetonitril (40/60) v/v), 0.8 ml/dak akış hızmda çalışılmışta. Terbinafin ve propil parabenin alıkonma zamanları sırasıyla, 17.43 ve 7.27 dakika bulunmuştur. Geliştirilen bu metod benzer kolon dolgu materyali kullanılarak UPSK sistemine transfer edilmiştir. Waters Acquity BEH C18 1.7 fim 2.1 x 50 mm kolon 50 % H3P04 çözeltisi/ACN (50/50, v/v) mobil faz olarak 0.3 ml/dakika akış hızında kullanılmıştır. Terbinafin ve propil parabenin alıkonma zamanlan sırasıyla, 2.98 ve 0.92 dakika elde edilmiştir.

Terbinafinin UBSK ile analiz zamanı UBSK ne oranla 6 kat daha azdır ve benzer pik özelliklerinde, 2.98 dakika da elue edilmiştir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.