TAXONOMICAL ANATOMICAL AND KARYOLOGICAL REMARKS ON TWO ENDEMIC CENTAUREA L. SPECIES IN TURKEY: C. kilaea Boiss. & C. hermannii F. Hermann

B. GÜRDAL, N. ÖZHATAY .
349

Öz


Centaurea kilaea, Türkiye'nin kuzeybatı kıyısı boyunca oldukça yaygın bir yayılışı bulunan endemik bir türdür. Centaurea hermannii de yakın bir türü olmayan, Türkiye'nin kuzey batısında yayılış yapan öksin endemik bir türdür. Bu çalışmada C kilaea ve C hermannii 'nin kromozom sayıları ile yayılışları incelenerek, tehdit ve korunma değerleriyle ilgili yaklaşımlar ortaya konulmuştur. Çalışmada ayrıca bu türlerin anatomik özellikleri belirlenmiştir.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.