POLİMERİK MİSELLER VE NAZAL YOL İLE UYGULANMALARI POLYMERIC MICELLES AND ITS NASAL APPLICATIONS

E. KAHRAMAN, Y. ÖZSOY .
664 139

Öz


Polimerik miseller, hidrofobik ve amfifilik etkin maddelerin salımı için uygun amfifilik blok kopolimerlerin nano boyutlu sistemleridir. Özellikle parenteral yola kullanılmakla birlikte diğer alternatif yollarla da uygulanmalarına ait çalışmalar bulunmaktadır. Miselleri nano boyutta hazırlanabilmeleri, yüklerinin değiştirilebilmesi ve gerekli grubun polimere ilavesi ile istenilen bölgeye hedeflendiril ebilmeleri mümkündür. Ayrıca bu sistemler ilacın biyoyararlanımını arttırır ve olası yan etkilerini de azaltır. Alternatif uygulama yollarından biri olan nazal yol pek çok avantaja sahiptir. Son yıllarda ise nazal yolun olfaktör bölgesi aracılığı ile ilaçların beyine hedeflendirilmesi üzerine çalışılmalar yoğunlaşmıştır. İlaçların beyine hedeflendirilmesi için polimerik yapılı misellerin formülasyonları üzerine çalışmalar devam etmektedir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.