MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL CHARACTERISTICS OF Veronica turrilliana Stoj.& Stef. (Scrophulariaceae): THE RARE AND THREATENED SPECIES OF TURKEY

S. DEMİRCİ, N. ÖZHATAY, E. AKALIN .
574 132

Öz


Balkan endemiği olan Veronica turrilliana Stoj. & Stef. Trakya'nın kuzeyinde oldukça geniş bir yayılışa sahip olan ve Bern Sözleşmesi Ek Liste I'de yer alan nadir bir türdür. İlle kez 1923 yılında N. Stojanov ve B. Stefanov tarafından Bulgaristan'ın güneydoğusunda, Istranca dağlarından toplanan örneklerle bilim dünyasına tanıtılmıştır. Bu çalışmada V. turrilliana türünün morfolojik ve tanıtıcı özellikleri, yayılışı, tehdit ve korunması ile ilgili görüşler verilmiştir. Ayrıca toprak üstü kısmının anatomik özellikleri belirtilmiştir.

Key words: Veronica turrilliana, European Turkey, Morphology, Anat­omy, Description, Threats, Conservation


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.