AFLATOXIN CONTAMINATION IN PEANUT BUTTERS AND SPICES ISTANBUL

T. YURDUN, G.Z. OMURTAG Ö. ERSOY
638 233

Öz


Aflatoksin üreten Aspergillus flavus ve A. parasiticus doğada her yerde üreyebi­lir. Aflatoksinler hububatlarda, yağlı tohumlarda, hububatlardan yapılan fermente içki­lerde, sütte ve birçok tarım ürünlerinde sıklıkla bulunabilir.

Bu çalışmada fıstık ezmesi, fındık ezmesi, kırmızı biber, karabiber, kimyon, ye­nibahar gibi baharatlar ve mısır örneklerinden oluşan 62 adet gıda maddesi Örneği ana­liz edildi. Örnekler değişik market, pazar, baharatçılardan ve bunun yanında ev imalatı olanlardan sağlandı. Örneklerde aflatoksin analizleri ekstraksiyon ve temizleme işlemin­den sonra fluoresans detektörlü yüksek basınçlı sıvı kromatografisi ile yapıldı. Analizi yapılan 19 fıstık ezmesi örneğinin tümü aflatoksin içeriyordu. 24 Kırmızı biber örneği­nin 14 ünde aflatoksin tesbit edildi ve ev imalatı olan kırmızı biber örneklerinde aflatok­sin bulunmadı. Bu toksik bileşiklerin gıdalarda bulunmasına müsaade edilen miktarları için çok düşük değerler bulunmaktadır. Memleketimizde bu limitler toplam aflatoksin Bj, B Gj ve G2 için 10 ppb, sadece aflatoksin B] İçin 5 ppb ve yemlerde 50 ppb ola­rak kabul edilmiştir. Fıstık ezmelerinin %47.3 ünde ve aflatoksin İçeren kırmızı biber ör­neklerinin %35.7 inde memleketimizde kabul edilebilir en yüksek değer olan 5 ppb nin üzerinde AFLB| tesbit edildi. Fıstık ezmelerinin %36.8 inde ve aflatoksin içeren kırmı­zı biber örneklerinin %21.4 ünde tüm gıda maddelerinde kabul edilebilir en yüksek de­ğer olan 10 ppb nin üzerinde toplam AFL(B1+B2+G1+G2) bulunmuştur. En yüksek AFL Bl fıstık ezmesi örneğinde 24.70 ppb, kırmızı biber örneğinde 29.90 ppb idi.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.