THE EFFECT OF SESAME OIL (OLEUM SESAMI) ON BLOOD GLUCOSE LEVELS OF RABBITS

R. YANARDAĞ, T.Ş. DOĞRUMAN .
482 88

Öz


Susam yağı, Türkiye'de Konya ve civarında şeker hastalığına karşı halk ilacı ola­rak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, susam yağının normal tavşanların kan şekeri düzey­leri üzerine etkisi incelendi. Bu amaçla susam yağı 1 ml/kg, 2 ml/kg, 4 mi/kg ve 8 mi/ kg dozlarında normal tavşanlara verildi. Tavşanların kan glukoz düzeyleri 0, 2, 4 ve 6 saat sonra o- toluidin metoduna göre tayin edildi. Elde edilen bulgulardan, susam yağının nor­mal tavşanların kan glukoz düzeylerini düşürmede anlamlı bir etkisi olmadığı saptan­dı.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.