AN ANATOMICAL AND ETHNOBOTANICAL STUDY ON RUTA SPECIES IN TURKEY

E. AKALIN , F. ERTUĞ .
461 485

Öz


Türkiye'de üç Ruta türü yetişmektedir; R. montana (L.) L., R. chalepensis L. ve R. graveolens L. Bunlardan R. graveolens bahçelerde yetiştirilmektedir. Her üç tür de Türkiye'de Sedefotu adıyla tanınmaktadır. Bu çalışmada Ruta türlerinin ayrımında bilinen morfolojik özellikleri yanında farklı anatomik özelliklerinin de kullanılabileceği düşünülerek anatomik yapıları karşılaştırılmalı olarak çalışılmıştır. Daha ayrıntılı olarak yaprak anatomik özellikleri incelenmiştir. Yaprak sapının anatomik özelliklerinin de türlerin ayırt edilmesinde önemli karakterler taşıdığı gözlenmiştir. Antik kaynaklarda ve günümüzde Türkiye'deki tıbbı kullanımına ilişkin literatür de taranarak bu üç türün kullanımında farklılık bulunup bulunmadığı araştırılmış ve R. chalepensis'in Bodrum yöresinde yapılan etnobotanik araştırmada saptanan ve yayınlarda yer almayan iki yeni kullanımı verilmiştir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.