A NEW ROSA SPECIES FOR EUROPEAN FLORA

Ş. KÜLTÜR .
527 230

Öz


Türkiye Florası'nda yayılışı en batıda A4 Bolu olan Rosa ibérica Stev., Türkiye'nin Trakya Bölgesi'nden (Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul) toplanmıştır. Dolayısıyla Trakya'dan toplanan bu örnekler ile R. ibérica hem Trakya hem de Avrupa Florası İçin yeni bir türdür. Bu çalışmada türün kısa bir tanıtımı, karakteristik özelliklerini belirten kısımların çizimleri ve araştırma bölgesindeki yayılışını gösteren bir harita verilmiştir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.