AN EVALUATION OF TURKISH ETHNOBOTANICAL STUDIES (1928-1997)

N. SADIKOĞLIT, K. ALPINAR .
532 114

Öz


Bu makalede Latin harflerinin kabulünden itibaren 1928-1997 yıllarını kapsayan 70 yıllık dönemde yapılmış Türkiye ile ilgili 765 adet etnobotanik yayın kısaca değerlendirilmiştir. Bitkilerin kullanımıyla ilgili en fazla yayının Sivas, İstanbul ve Konya illerine ait olduğu; en sık olarak da tedavi, gıda ve çeşitli inanışlar alanında kullanıldığı saptanmıştır.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.