THE FLORA OF KELTEPE AREA (KOCAELİ/TURKEY)

Ş. AKINCI, E. ÖZHATAY .
618 205

Öz


Bu çalışmanın amacı, Keltepe' nin (Kartepe) [A3 Kocaeli] ve yakm çevresinin vaskular bitki florasını saptamaktır. Çalışma alanından toplanan vaskular bitkilerin değerlendirilmesi sonucunda 80 familyaya ait 256 cins, 418 tür ve alt tür teşhis edilmiştir. Daha Önce alanda kayıtlı olmayan 40 takson (A3) karesine eklenmiştir. Asteraceae familyasından Adenostyles alliariae (Gouan) A. Kerner subsp. alliariae Türkiye florası için yeni bir kayıttır.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.