Echium italicum L. var. biebersteinii Lac. üzerinde çalışmalar

Hayriye AMÂL ve Öznur ATEŞ .
585 130

Öz


İstanbulda Tuzla civarından toplanan E. italicum bitkisi üzerinde yapılan çalışma bitkide altı tane alkaloid (biri ekiumin), üç tane organik asid, bir boyar madde ile oldukça bol miktarda, alkaloid ol­mayan ve CH3-(CH2)xCH2COOCH2(CH2)yCH3 yapısında bir maddenin bulunduğu tesbit edilmiştir. Aynı yerden toplanan E. diffusum da üç alkaloid ile CH3(CH2)xCH2COOCH2(CH2)yCH3 yapısındaki madde tes­bit edilmiştir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.