Crataegus monogyna ile Fitokimyasal Tetkikler (Kısım I ve II)

Ayhan ULUBELEN ve Sabiha KARTIN .
558 123

Öz


Özet I:Crataegus monogyna'nm petrol eteri ve benzen-kloroform ekstre-lerinden bir alkaloidal karışım ve sekiz bileşik elde edildi. Bu mad­deler n-triakontan, nonakosanol-1, ^-sitosterol, ursolik asit, meçhul bir triterpenik keto alkol, krategolik asit, kaffeik asit ve oleonolik asittir. Elde edilen alkaloidal karışım incelenmemiştir. Bitkinin alkollü ekstre-si 9KB in vitro test sisteminde antitümör aktivite göstermişse de, aktivite bu fraksiyonlardan ziyade polar fraksiyonlarda olmalıdır.

Özet II:Crataegus monogyna'mn alkol, sulu alkol ve suda çözünen frak­siyonları incelendi ve lökosiyanidin, kersetin, kamferol ve rutin izole ve teşhis edildi. Ayrıca elde edilen iki flavon glikozidinin şeker kı­sımları galaktoz olarak bulundu, fakat aglikon kısımları tespit edile­medi. Sulu kısımdan izole edilen asetilflavon glikozidin muhtelif bul­gulara dayanarak asetilviteksin-4-glukozit olduğu tahmin edilmekte­dir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.