Trakyada Euphorbia cinsi

Asuman BAYTOP ve Gözde ERTEM .
500 154

Öz


İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Fen Fakültesi herbar-yumlannda mevcut örnekler ile literatür kayıtlarına dayanarak yaptı­ğımız bu çalışmada, Türkiye'nin Trakya bölgesinde 26 Euphorbia türü­nün yetiştiği tespit edilmiştir. Bu türlerin bir listesi sayfa 42 de veril­miştir. Euphorbia characias L. türü Trakya florasına yeni ilave edil­miştir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.