Bazı Tiyosemikarbazon Klormetilantipirilketonla Reaksiyonları II

Nedime ERGENÇ, Aysel GÜRSOY .
508 112

Öz


Bundan Önceki bir çalışmada antipirinin monoklorasetilklorürle reaksiyonundan elde edilen klormetilantipirilketonun (1,2) bazı tiyose-mikarbazonlarla reaksiyon ürünleri incelenmişti (3). Bu çalışmada klormetilantipirilketon o-klorobenzaldehid-tiyosemikarbazon, p-dinıetil-aminosinnamaldehid-tiyosemikarbazon ve siklohekzanon-tiyosemikar-bazonla reaksiyona sokulmuş ve yine tiyazolilhidrazon tipinde mad­deler elde edilmiştir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.