Sakkarinin Bazı Arotnatik Âminlerle Verdiği Kondansasyon Bileşikleri II

Hüsamettin KUTLU .
477 90

Öz


Bu çalışmamızda sakkarinin o-,m- ve p- aminofenollerle parafor-maldehid beraberinde, etanollü vasatta sırayla iki, yarım ve iki saat ısıtılması neticesinde elde edilen Troeger bazı türevi üç yeni maddenin sentezi yapılmış, ince tabaka kromatografisiyle temizlenmiş, yapılan kimyasal ve spektral metodlarla aydınlatılmıştır.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.