Sakkarinin Bazı Aromatik Aminlerle Verdiği Kondansasyon Bileşikleri I

Hüsamettin KUTLU .
403 92

Öz


Sakkarini, paraformaldehid ve arilaminlerle (p-toluidin, m-tolui-din ve p-fenetidin) etanollü vasatta ısıtarak üç yeni maddenin sentezi yapılmış ve taunlar temizliğinden emin olmak için ince tabaka kro-matografisiyle kontrol edilmiştir. Müteakiben yapıları, kimyasal ve spektral metodlarla aydınlatılmıştır.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.