Antihistaminik Madde İhtiva Eden İlaçların Ultraviyole Spektrofotometrik Analizleri

Serpil DEMİR ve Hayriye AMÂL .
706 118

Öz


12 antihistaminik ilaçta spektrofotometrik çalışma yapılmış, her bir madde için standart eğriler çizilmiş, E^J^ hesaplanmıştır. Tablet, draje ve kapsül gibi müstahzarlarda antihistaminik madde miktar tayini için etanolle ekstraksiyon maddeyi kantitatif olarak almayı sağlamış, enjeksiyonluk solüsyonlarda miktar tayini etanolle dilüsyondan sonra yapılmıştır; standart eğri ve                             yardımıyla bulunan sonuçlar metodun bahis konusu antihistaminiklerin miktar tayini için el­verişli olduğunu göstermiştir


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.