ACUTE TOXICITY STUDIES OF TWO POTENTIAL ANTICONVULSANT 3-HYDRAZONO-1H-2-INDOLINONE DERIVATIVES

A. İ. ALADAĞ, O. ÖZDEMİR, N. KARALI .
499 149

Öz


Bu çalışmada, antikonvülsan etkinlikleri gösterilmiş olan 3-[[3-etil/fenil-4(3H))kinazolinon-2-il-merkaptoasetil]hidrazono]-1H-2-indolinonun (1 ve 2) akut toksisite araştırması ve LDso tayinleri yapılmıştır. Test maddeleri farelere gavaj yöntemi ile oral ya da intraperitonal olarak tatbik edilmiştir. Deneysel çalışmanın sonunda SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) istatistiksel analiz metodu kullanılarak maddelerin LDso tayinleri yapılmıştır. Ayrıca ilaçların muhtemel toksik etkilerini araştırmak amacıyla karaciğer, akciğer, böbrek, beyin, beyincik ve testislerde histopatolojik inceleme yapılmıştır. Sonuç olarak, saptanan LD50 değerleri ve yapılan histopatolojik incelemeler 1 ve 2 nin ilaç olabilmek için gerekli ileri araştırmalar konusunda güvenliklerinin yüksek olduğunu göstermiştir. Bu iki 3-hidrazono-lH-2-indolinon türevinin yeni ilaç geliştirme çalışmaları kapsamında araştırılması uygun olacaktır.

 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.