Kafurun Barbitürik ve Tiyobarbitürik Asidlerle Kondensasyon Ürünleri

Nedime ERGENÇ ve Aysel GÜRSOY .
449 298

Öz


Bu çalışmada barbitürik ve tiyobarbitürik asidlerin aktif bir ke­ton karbonili taşıyan kafur ile kondensasyon reaksiyonları incelen­miş ve literatürde barbitürik asidlerle karbonil bileşikleri arasındaki reaksiyon için uygulanan metod kullanıldığı halde, elde edilen ürün­ler beklenenden farklı olmuştur. Karbonil (—C—O) oksijeni ile bar­bitürik ve tiyobarbitürik asidlerin C5 deki aktif iki hidrojeni arasında su çıkışı ile bir kondansasyon reaksiyonu olmamış, buna karşılık ön­ce iki molekül barbitürik ve tiyobarbitürik asidler arasında su çıkışı ile yürüyen bir reaksiyon sonucunda bıbarbitürik ve bitiyobarbitürik asidler meydana gelmiş ve bu asidlerin iki molekülü ile kafur reak­siyona girerek 2,2-bis-(5,5/-bibarbitüril)kamfan ve 2,2-bis- (5,5'-bitiyo-barbitüriDkamfan teşekkül etmiştir. Elde edilen maddelerin yapısı ba­zı kimyasal reaksiyonlar, eleman analizi, UV ve IR spektrumları yar­dımı ile aydınlatılmıştır.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.