Kapreomisinin Muhtelif Mycobacterium Suşlanna Etkisi

Ömer KASIMOĞLU .
448 90

Öz


Mycobacterium suşlanna yeni bir tüberkülostatik ilaç olan kap­reomisin in vitro olarak Löwenstein-Jensen besiyerinde etkisi denen­miştir. M. tuberculosis bovis suşlanın kapreomisine çok hassas, M. tuberculosis hominis suşlannm hassas olduklan tesbit edilmiştir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.