Trakya Florası Üzerinde Bazı Notlar, III

Asuman BAYTOP .
481 108

Öz


Aynı başlığı taşıyan evvelki iki yazımızda(2, 3) olduğu gibi, bu ya­zımızda da, memleketimizin Trakya bölgesinden topladığımız ve bu bölgenin florasına ilave ettiğimiz çiçekli bitkilerin isimlerini veriyo­ruz. Bu çalışmada Trakya florasına 13 tür ilave edilmiştir. Bunlardan 3 ü Türkiye florası için yenidir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.