Trakya Gramineleri I: Arundineae

Asuman BAYTOP .
568 176

Öz


Trakya bölgemizde, Gramineae familyasının Arundineae tribü-sünden, Arundo donax L., A. plinii Turra ve Phragmites australis (CavJ Trin. ex Steud. bitkileri ile, yetiştirilmiş olarak, Güney Ameri­ka menşeli Cortaderia selloana CSchult.) Aschers. et Graebn. bitkisi­ne tesadüf edilmiştir. Arundo donax ve A. plinii, Marmara bölgesinde, sahile yakın yerlerde bulunmuştur. Phragmites australis ise bütün Trakyada çok yaygındır. Cortaderia selloana ise park ve bahçelerde yetiştirilmektedir.

Gövdeleri kuvvetli ve 3 - 5 m ye kadar yükselen bu çok senelik gra-minelerin çok tüylü ve büyük çiçek durumları vardır. Tüyler spikula-nm ekseninde veya lemmanın sırtında bulunur.

Trakyada, Phragmites australis ten geniş çapta istifade edilmekte, yapraklı gövdeleri, kurutulduktan sonra, dam ve gölgelik yapmak üze­re kullanılmaktadır. Arundo türlerinin gövdeleri ise, yapraklarından temizlendikten sonra, sırık ve kamış olarak satılmaktadır.

Bu 4 tür, aşağıdaki anahtar yardımiyle tayin edilebilir:

1   Bitki dioik. Yaprak laminası 1 cm eninde, uzun ve aşağı doğru yay gibi kıv­rılmış, orta damar kuvvetli, laminanın kenarları çok skabr.

Cortaderia selloana

1   Bitki erdişi çiçekli. Yaprak laminası 1-6 cm eninde, orta damar az belirli, la­minanın kenarları hafifçe skabr. 2.  Spikula ekseni çıplak. Lemmanın sırtı tüylü, tepesi 2 dişli ve dişler arasında aristalı. Glumalar eşit boyda. Anter 2 - 2.5 mm 3. Glumalar 9-13 mm. Spikula 2-4 çiçekli. Lemmanın tepesi 3 ince aristalı, ortadaki arista yandakilerden 2 misli uzun. Lemmadaki tüyler 6 - 7 mm

Arundo donax

3.  Glumalar 6 - 9 mm. Spikula 2 çiçekli. Lemmanın tepesi aristalı, yan arista-
lar birer kısa diş şeklinde. Lemmadaki tüyler 4 mm                                   Arundo plinii

2. Spikula. ekseni uzun tüylü. Lemma çıplak, tepede uzun sivrilmiş. Glumalar
farklı boyda. Anter 1 - 1.5 mm                                                         Phragmites australis

Arundo donax ve A. plinii Türkiye Trakyası florasına ilave teşkil etmektedir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.