îsoniazid Türevleri (II) Salisilidenisonikotinilhidrazid Esterleri

Altan BİLGİN .
497 198

Öz


Salisilaldehidin alkali vasatta, oda temparatüründe asid klorürü ile muamelesi suretiyle yeni bir salisilaldehid esteri, ayrıca 2-(3',5'-di-nitrobenzyloksi)benzaldehid(I) ve isoniazidin salisilaldehid fenolik es­terleri ile etanollü vasatta ısıtılması suretiyle üç yeni isonikotinilhid-razon, 2-benzoiIoksibenzilidenisonikotinilhidrazid (II), 2- (3',5'-dinitro-benzoiloksi) benzilidenisonikotinilhidrazid (III), 2-benzensulf oniloksi-benzilidenisonikotinilhidrazid(IV) hazırlanmıştır. Bu dört maddenin Rf değerleri ile C, H ve N yüzdeleri tayin edilmiş ve UV, IR, NMR spektrumları incelenmiştir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.