İsoniazid Türevleri (I) Vanilidenisonikotinilhidrazid Esterleri

A. Altan BİLGİN, Hayriye AMAL .
454 191

Öz


İsoniazidi, vanillinin önceden Schottein-Baumann tekniği ile ha­zırlanmış fenolik esterleri ile etanollü vasatta kondanse etmek suretiyle iki yeni isonikotinilhidrazon, 3-metoksi-4-benzoiloksiben~ zilidenisonikotinilhidrazid (I) ve 3-metoksi-4-benzensulfoniîoksi-benzilidenisonikotinilhidrazid (II) elde edildi. Bunların analitik ka­rakteristikleri klasik ve spektrofotometrik metotlarla incelendi. Hid-ı'azonlar ince tabaka kromatogr a fisinde, hareket maddelerinden farklı Rf değerleri vermekte, ayrıca elemanter analiz neticeleri, UV ve IR spektrumları maddelerin formüllerini teyid etmektedir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.