Türkiyede Setaria Cinsi

Asuman BAYTOP .
399 112

Öz


Türkiyede 5 Setaria türünün yetiştiği tespit edildi. Bunlardan S. glauça, verticillata, viridis, ambigua, oldukça yaygındır. S. itdlica-nm yayılışı ise, oldukça eski olan örneklere dayanmakta ve bun­lara göre de dardır. Bu tür, gıda olarak kullanılan taneleri veya hayvan yemi olarak kullanılan yeşil kısımları için, birçok memle­ketlerde yetiştirilmekle beraber, memleketimizde halen ekilmemek­tedir.

8. glauca, spikulasınm nispeten büyük olması, lemma ve pale-anın enine kırışıklıklar taşıması, panikula ekseninin kısa ve sık tüylü olması ile diğerlerinden ayrılır. S. verticillata'yı tanıtan Özellik, setalarmdaki dikenciklerin setanm tabanına doğru yönel­miş olmasıdır. S. viridis ve S. ambigua ilk bakışta birbirine çok benzer. Bununla beraber, 8. viridis, panikula ekseninde, tabanı şişkin örtü tüyler taşrmasıyle S. ambigua'darı ayrılır.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.