Türkiyede Phalaris Cinsi

Asuman BAYTOP .
446 105

Öz


Türkiyede 8 Phalaris türünün yetiştiği tespit edildi. Bunlardan biri, Kuzey Yarıküre boyunca yetişen P. aruvdinacm, Türkiyede oldukça yaygındır ve başlıca Orta ve Doğu Anadoludan toplanmış­tır. Diğer türler, P. paradc\m\, coerulesc&ns, minor, aquaMca, brachystachys, truncata, canariensis, menşe itibariyle, Akdeniz havzası bitkileridir ve Türkiyenin başlıca Batı ve Güney kısımla­rında yetişir. P. canarionsis bitkisinin Türkiyede ekimi yapılır. Ta­neleri «kuşyemi» adı altında satılır ve ihraç maddelerimizdendir.

Bu 8 PTıcaasris türüne Trakyada da tesadüf edilmiştir. Ancak biri, P. aquoitica., îstanbulun Asya yakasından toplanmış olmakla beraber, Trakya bölgesinde henüz yabani olarak bulunmamış, fakat bir ziraat merkezinde, Kuzey Amerikadan getirtilmiş tohumlardan yetiştirilmiş olarak görülmüştür.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.