Quelques Notes sur la Flore de la Turquie d'Europe / Trakya Florası Üzerinde Bazı Notlar

Asuman BAYTOP .
426 131

Öz


Türkiye bitkileri ve Avrupa bitkileri üzerinde yeni florala-rıni1-") yazıldığı şu sırada, Türkiyenin Trakya bölgesinin bitkilerinin bilinmesi, iki cepheli bir Önem kazanmıştır.

Son olarak Webb(3}, 1964 yılma kadar yayımlanmış olan, bu böl­genin florası ile ilgili çalışmaları toplayarak, Türkiyenin Avrupa bölgesinde yetişen bitkilerin bir listesini hazırlamıştır. Bu listenin,

1964 ten sonra yapılan araştırmalarla, az dahi olsa, bir miktar daha kabaracağı aşikardır.

Yazar, son senelerdeki gezilerinde tespit ettiği, Webb'in liste­sinde adı geçmeyen ve dolayısiyle Trakya bölgemiz için yeni olan 13 bitkinin adını, yayılışını ve bu bitkiler üzerindeki görüşlerini açıklamaktadır.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.