İotlu Organik İlaçların Kromatografik Muayeneleri

Öznur ATEŞ ve Hayriye AMÂL .
397 108

Öz


İodipamid, iodipamid metilglukamat, 3,5-diiodo-4-piridon-N-ase-tik asit ve metilglukamin tuzu, 3,5-diiodo-4-piridon-N-asetik asit etil ve metil esterlerile iodoklorhidroksikin'in kağıt ve ince tabaka kro-ttiatografileri yapılmış; bunların kromatogramlarda şerik sülfat-ar-seniöz asitle teşhisinde, leke çabuk solduğundan, reaktifi tesbit et­mek için bazı aromatik aminler kullanılmış ve memnuniyet verici sonuçlar elde edilmiştir.

Bu ilaçlardan ekserisi kağıtta ve silikajel tabakasında tek leke göstermiş, yalnız iodoklorhidroksikin silikajelde iki leke vermiştir.

Poliamid kaplanmış plaklarda iodoklorhidroksikin ile üç leke tesbit edilmiştir.

İodoklorhidroksikinin preparatif kalın tabaka kromatografisin-de tesbit edilen lekeleri ayrılmış ve bu kısımların UV de a maksi­mum ve e maksimumları tayin edilmiştir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.