PHOTOTRANSFORMATIONS OF (+)-TAZETTINE

Ö. AKGÜL, B. GÖZLER .
419 161

Öz


(+)-Tazettin'in metanoldeki çözeltisinin güneş ışığına maruz bnakılmasıyla oluşan alkaloidal ve nonalkaloidal fotoliz ürünlerinden beş tanesinin yapıları, 2D NMR deneyleri de dahil olmak üzere spekfral analizlerle aydınlatılmıştır. N-metİlkrinasiadin ve trisferidin, bilinen iki Amaryllidaceae alkaloididirler ve tazettin iskeletinin bir fenantıidm çekirdeğine dönüşümü sonucunda oluşmuşlardır. ll-Okso-N-formü-3,4-dihidro-N-norgrasiliıı ve 1 l,12-diokso-3,4-dihidro-N-norgrasİlin, tazettin çekirdeğinin, Amaryllidaceae alkaloitlerinin yakm zamanda bulunmuş bir alt grubu olan grasilin çekirdeğine dönüştüğünü ortaya koymaktadır. Beşinci bileşikte tazettin çekirdeği muhafaza edilmiş, ancak C-6 konumunun oksidasyonuyla beş üyeli bir laktam halkası meydana gelmiştir. Dolayısıyla bu bileşik 6-oksotazettin olarak adlandırılmıştır.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.