Boyanmış Proteinin Kağıt Elektroforezi

Nevzat ÖNER .
447 86

Öz


İnsan serumu ve sığır serum albümini ile Evan mavisi muvace­hesinde kağıt elektroforezi yapıldı. Serumda albüminden başka pro­tein fraksiyonlarının tefrik edilecek kadar boyanmadığı müşahede edildi.

Serum albüminin Evan mavisi ile boyanması, sabit protein kon­santrasyonunda boyarmaddenin konsantrasyonu ile artmaktadır. Bir mol serum albümin için ortamda en az 16 mol Evan mavisi bulun­duğu zaman bariz bir boyanma görülmektedir.

Protein çözeltisine kağıt elektroforezinden Önce ilave edilebilen Evan mavisinin serum albüminin göçünün gözle izlenmesini sağlayan bir boyarmadde olarak kullanılabileceği ileri sürüldü.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.